Klauzula kontaktowa.

Click here for an English version of Contact regulations / Kliknij żeby zobaczyć angielską wersję Klauzuli kontaktowej.
 1. Administrator danych osobowych Administratorem Twoich danych osobowych będzie Veles Productions Sp. z o.o. Możesz się z nami skontaktować poprzez adres e-mail contact@velesproductions.com.
 2. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:
  • wyjaśnić okoliczności zgłoszonej przez Ciebie sprawy oraz aby udzielić Ci odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na konieczności właściwej obsługi przesyłanych do nas zapytań oraz zgłoszeń,
  • nawiązać współpracę z Tobą lub z Twoim pracodawcą/podmiotem, którego reprezentujesz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
 3. Okres przechowywania Twoich danych osobowych Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w okresie utrzymywania naszych bieżących relacji (np. odpowiedzi na pytania, wymiany korespondencji), do momentu zgłoszenia sprzeciwu.
 4. Odbiorcy Twoich danych osobowych Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT, podwykonawcom naszych usług. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.
 5. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczej (EOG).
 6. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – jako, że przetwarzamy Twoje dane w celach marketingowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
  • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
  • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
  • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.
 7. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami przez e-mail gdpr@velesproductions.com.
  Prawo wniesienia skargi do organu
  W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody – masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie maila o stosownej treści na adres e-mail gdpr@velesproductions.com.
  Prawo wniesienia skargi do organu
  Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Obowiązek podania danych Obowiązek podania przez Ciebie danych osobowych wynika z przepisów prawa wskazanych w pkt 2 powyżej.

16 maja 2023 r.