Klauzula rekrutacyjna.

Click here for an English version of Recruitment regulations / Kliknij żeby zobaczyć angielską wersję Klauzuli rekrutacyjnej.
 1. Administrator danych osobowych Administratorem Twoich danych osobowych będzie Veles Productions Sp. z o.o. Możesz się z nami skontaktować poprzez adres e-mail contact@velesproductions.com.
 2. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania Celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest:
  • przeprowadzenie procesu rekrutacji prowadzonego przez administratora danych,
  • przeprowadzanie przyszłych procesów rekrutacji, prowadzonych przez administratora danych.
  Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:
  • przepis prawa – w zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy,
  • zgoda – w zakresie, jaki nie wynika z przepisów Kodeksu pracy.
 3. Okres przechowywania danych osobowych Administrator będzie przechowywał Twoje dane osobowe w związku z celami oraz na podstawie, o których mowa w pkt 2 do chwili:
  • zakończenia procesu rekrutacji, albo
  • przez okres roku, jeżeli wyraziłeś zgodę na dalsze rekrutacje, albo
  • wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych procesów rekrutacji.
 4. Odbiorcy Twoich danych osobowych Administrator będzie przekazywał Twoje dane osobowe podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie administratora w zakresie usług związanych z prowadzeniem rekrutacji pracowników, obsługi systemów IT – przy czym takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniem administratora. Dane mogą zostać przekazane w celach rekrutacyjnych innym spółkom z Grupy ZPR Media, jezeli wyrazisz na to zgodę.
 5. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 6. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  1. prawo do wycofania zgody,
  2. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
  3. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
  4. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
  5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
  6. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
  7. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.
  Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami przez adres e-mail gdpr@velesproductions.com.
  Prawo wycofania zgody
  W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody – masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie maila o stosownej treści na adres e-mail gdpr@velesproductions.com.
  Prawo wniesienia skargi do organu
  Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Obligation to provide data Obowiązek podania przez Ciebie danych osobowych wynika z przepisów prawa wskazanych w pkt 2 powyżej.

16 maja 2023 r.